Motyl 2014

 

Regulamin Nagrody "Motyl – 2014"

Zdjęcia pokonferencyjne

DSCF4171 DSCF4178 DSCF4172 DSCF4184 DSCF4150

I. Organizatorzy i cele

 1. Organizatorem i Fundatorem Nagrody jest Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Pro – Salutem” oraz jego Partnerzy. Organizator określa warunki otrzymania Nagrody oraz powołuje Kapitułę, która jednocześnie odpowiada za prawidłowy przebieg wyboru Laureatów Nagrody.
 2. Celem nagrody jest promowanie postaw prozdrowotnych oraz wspieranie pozytywnych zmian w dziedzinie ginekologii, seksuologii i położnictwa w Polsce jednocześnie podnoszących jakość opieki medycznej.
 3. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:
 1. Motyl 2014 – w kategorii „Mój Ginekolog i Seksuolog” – nagroda przyznawana przez głosowanie Internautów
 2. Motyl 2014 w kategorii „Wybitny Ginekolog – Specjalista” – nagroda przyznawana przez powołaną Kapitułę
 3. Motyl 2014 – w kategorii „Humanista Medycyny i Zdrowia” – nagroda przyznawana przez powołaną Kapitułę
 4. Motyl 2014 – w kategorii „Lekkie pióro w dziedzinie ginekologii i seksuologii” – nagroda przyznawana przez powołaną Kapitułę

 

II. Kryteria przyznania Nagrody –   MOTYL – 2014

 1. Nagrodę mogą otrzymać osoby indywidualne,  które w ostatnim roku poszczycić się mogą: wynalezieniem nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej w dziedzinie ginekologii, seksuologii i położnictwa; opracowaniem nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w dziedzinie ginekologii, seksuologii położnictwa; unowocześnieniem polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań światowych; oryginalnym dorobkiem naukowym lub nowatorskimi rozwiązaniami wdrożeniowymi w zakresie ginekologii klinicznej lub doświadczalnej; osiągnięciami humanistycznymi i pisarskimi w/w dziedzinach.
 2. Prawo do nominowania Laureatów mają osoby trzecie (w szczególności pracodawcy, kierownicy jednostek, w których kandydaci do Nagrody są zatrudnieni lub prowadzą badania naukowe, organizacje społeczne lub zawodowe) pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na udział w konkursie autorów danej innowacji oraz Internauci.
 3. Warunkiem nominowania Laureata do Nagrody jest przesłanie organizatorom wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 4. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Konferencji www.indeks-seksualny-kobiety.pl oraz stronie Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro – Salutem” www.pro-salutem.edu.pl w siedzibie Stowarzyszenia lub na prośbę zainteresowanych mogą zostać przesłane pocztą lub faksem.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 listopada 2014 roku, o godz. 12.00.
 6. Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: d.farys@indeks-seksualny-kobiety.pl  (w tytule wiadomości należy wpisać „Motyl 2014” oraz Nazwę – Kategorii Nagrody) lub pocztą tradycyjną na adres: Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro Salutem”, ul. Marconich 3/18 Warszawa 02-931z dopiskiem Motyl 2014.

 

III. Postępowanie/Ewaluacja

Laureata w trzech kategoriach Nagród „Motyl 2014”  wybiera Kapituła Nagrody MOTYL-2014 , w skład której wchodzą :  

 1. prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
  Kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej – WIM w Warszawie
 2. prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
  Polskie Towarzystwo Ginekologiczne- Oddział Śląski
 3. dr Włodzimierz W. Sukiennik
  I Wiceprezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”
 4. Donata Farys
  Sekretarz Redakcji „Kurier – Medycyny”, Sekretarz Kapituły

Nagroda przyznawana jest raz w roku na podstawie sprawozdania ze spotkania roboczego Kapituły. Wybór Laureata następuje w dwóch etapach.

W pierwszym etapie Przewodniczący Kapituły, na podstawie nadesłanych aplikacji i materiałów, wybiera dziesięciu wiodących Laureatów z danej kategorii. Kapituła w trybie głosowania, podejmuje decyzję o wyborze Laureata zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu tajnym.
 

Kapituła może:

1. korzystać z opinii wybranych przez siebie niezależnych ekspertów,
2. podjąć decyzję o odstąpieniu od przyznania Nagrody w danym roku;

W głosowaniu Internautów wygrywa Laureat, który uzyska największą liczbę nominacji.

W momencie, gdy głosy rozłożą się równo powoływana jest Kapituła.

Decyzja Kapituły będzie opublikowana na stronie internetowej Konferencji „Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety – Intymna strona Kobiety”: www.indeks-seksualny-kobiety.pl  oraz na stronie Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro –Salutem” www.pro-salutem.edu.pl  oraz w innych mediach i publikacjach.

W celu zachowania niezależności Kapituły jej członkowie podejmują się wykonania prac związanych z przyznaniem Nagrody nieodpłatnie.

Nagrodę „MOTYL 2014” stanowi Dyplom okolicznościowy oraz Statuetka.

W kolejnych edycjach Organizator dopuszcza rozszerzenie ilości i form nagród.

Uroczyste wręczenie Dyplomów  oraz Statuetek  odbędzie się podczas

II Międzynarodowej Konferencji „Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety – Intymna strona Kobiety” ,która odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2014 r. w hotelu SOFITEL Warsaw Victoria w Warszawie.

 

IV. Postanowienia końcowe

Organizator dorocznej Nagrody MOTYL-2014, zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Warszawa, 01 października 2014