Komitet Honorowy

Home  >>  Komitet Honorowy

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
Profesor zwyczajny, Specjalista położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej – WIM w Warszawie
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii
Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz
Profesor Emeritus Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
prof. nadzw. dr hab. n med. Maria Beisert
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
Jolanta Bilińska
Prezydent – The International Alliance of Patients Organizations (IAPO) –
Międzynarodowy Sojusz Organizacji Pacjentów
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska–Hilczer
Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Elżbieta Kozik
Prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny
dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Członek European Society for Sexual Medicine
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew–Starowicz
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie Seksuologii
prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Instytut Nauk o Państwie i Prawie,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego