Komitet Naukowy

Home  >>  Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, prof. WSM
Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz
Profesor Emeritus Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
prof. nadzw. dr hab. n med. Maria Beisert
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
dr n. med. Ryszard Smoliński
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie seksuologii województwa dolnośląskiego
prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska–Hilczer
Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula
Kierownik Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Członek European Society for Sexual Medicine
dr n. med. Robert Kowalczyk
Zakład Seksuologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
prof. dr hab. n. med. Jacek Szamatowicz
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
lek. med. Aleksandra Krasowska
Katedra i Klinika Psychiatryczna
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Szpital Nowowiejski w Warszawie
dr n. med. Grzegorz Franik
Oddział Endokrynologii Ginekologicznej;
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Jacek Kurpisz
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Instytut Nauk o Państwie i Prawie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego